סליחות ראשונות אלול תשע''ד עם הרב הראשי הרב ישראל מאיר לאו שליט"א