דברי תורה

דבר תורה

על חג סוכות

הרב יצחק בר זאב

מפרשת האזינו לחג הסוכותעל חג סוכות

הרב יצחק בר זאב

?מה בין מצוות סוכה למצוות ד' המינים